صادرات

به منظور تسریع بخشیدن به درخواستهای مشتریان و متقاضیان عزیز جهت انجام امور صادرات محصولات این شرکت به کشورهای همسایه و سایر نقاط دنیا با واحد توسعه بازرگانی بین الملل تماس حاصل نمائید.

تلفن   : 88701775 – 88701711 (21)98+
فاکس  : 88701780 (21)98+