اخبار
بازارهای آتی
خشکسالی در استرالیا و نیز افزایش نگرانی ها درباره ی کیفیت محصولات آرژانتین باعث افزایش قیمت گندم در بازارهای آتی گردید. شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات بر اساس گزارش وزارت کشاورزی امریکا در 22 ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
قیمت گندم در بازارهای آتی به دلیل میزان صادرات کم تر از مقدار مورد انتظار و نیز بهبود شرایط کشت محصولات گندم زمستانی، در این هفته کاهش یافت. شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات در ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
قیمت گندم در بازارهای آتی کاهش یافت. علت این امر تخمین گزارش فصلی وزارت کشاورزی امریکا درباره ی تولید جهانی گندم و میزان گندم ذخیره سازی شده، به میزان بیشتر از انتظارات می ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
قیمت گندم این هفته به دلیل تخمین وزارت کشاورزی آمریکا در مورد تولید گندم بهاری به میزان بیشتر از پیش بینی ها و نیز بارش باران در دشت های جنوبی آمریکا، کاهش یافت.     شرایط ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
در این هفته قیمت گندم در بازارهای آتی به دلیل نگرانی های موجود درباره ی محصولات گندم در آرژانتین و اروپا، افزایش یافت. شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات کاشت گندم زمستانی در آمریکا، 13% ... ادامه مطلب
 
  بازارهای آتی
این هفته قیمت گندم در بازارهای آتی شیکاگو CBOT و کانزاس KCBT ، به دلیل پایین رفتن قیمت دلار افزایش یافت. قیمت گندم در بازار آتی مینیاپولیس (MGEX) به دلیل میزان پایین صادرات و ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
قیمت گندم در این هفته به دلیل پیش خرید بالای گندم (short-covering) و نیز پایین آمدن قیمت دلار، در بازارهای آتی مینیاپولیس MGEX و کانزاس KCBT افزایش یافت. عرضه گسترده جهانی گندم با پروتئین ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
تقاضای بالای صادراتی و کاهش نرخ دلار، منجر به  افزایش قیمت گندم در بازارهای آتی شیکاگو CBOT و کانزاس KCBT شد.برداشت فصلی محصولات منجر به کاهش قیمت در بازار آتی مینیاپولیس MGEX گردید. شرایط ... ادامه مطلب
 
توسعه پایدار و نقش کلیدی استان فارس در صادرات گندم و آرد در سال اقتصاد مقاومتی مدیرعامل شرکت آرد خوشه فارس، با بیان اینکه استان فارس تنها استان کشور است که توانسته این جایگاه را در ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
عرضه گسترده گندم در دریای سیاه و نیز تقاضای بالای صادراتی، منجر به کاهش قیمت گندم در بازارهای آتی گردید. شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در 14 آگوست، ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
برداشت فصلی گندم سخت قرمز بهاری، منجر به کاهش قیمت گندم در بازار آتی مینیاپولیس   MGEXگردید. همچنین، برداشت گسترده محصولات در روسیه و اوکراین، باعث کاهش قیمت در بازارهای آتی شیکاگو و کانزاس ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
به دلیل گزارشات درباره ی برداشت وسیع محصولات گندم در روسیه و اوکراین، قیمت گندم در بازارهای آتی این هفته نیز، کاهش یافت. همچنین، انجام برداشت فصلی گندم سخت قرمز بهاری باعث تشدید ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
خبرهای مربوط به تولید گندم بالاتر از حد معمول در روسیه و اوکراین در این هفته منجر به کاهش قیمت گندم در بازارهای آتی گردید. شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات بر اساس گزارش وزارت ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
این هفته قیمت گندم در بازار های آتی CBOT شیکاگو و KCBT کانزاس، به دلیل اتمام برداشت محصولات در نیمه جنوبی آمریکا، کاهش یافت؛ اما وخیم تر شدن شرایط تولید محصولات گندم قرمز ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
طبق آخرین گزارش وزارت کشاورزی آمریکا که به تازگی ارائه شده است، تولید گندم در آمریکا در سال 2017/18 در حال کاهش است. لازم به ذکر است که کاهش تخمین زده شده در ... ادامه مطلب