اخبار
  بازارهای آتی
این هفته قیمت گندم در بازارهای آتی شیکاگو CBOT و کانزاس KCBT ، به دلیل پایین رفتن قیمت دلار افزایش یافت. قیمت گندم در بازار آتی مینیاپولیس (MGEX) به دلیل میزان پایین صادرات و ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
قیمت گندم در این هفته به دلیل پیش خرید بالای گندم (short-covering) و نیز پایین آمدن قیمت دلار، در بازارهای آتی مینیاپولیس  MGEXو کانزاس KCBTافزایش یافت. عرضه گسترده جهانی گندم با پروتئین پایین تر ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
تقاضای بالای صادراتی و کاهش نرخ دلار، منجر به  افزایش قیمت گندم در بازارهای آتی شیکاگو CBOT و کانزاس KCBT شد.برداشت فصلی محصولات منجر به کاهش قیمت در بازار آتی مینیاپولیس MGEX گردید. شرایط ... ادامه مطلب
 
توسعه پایدار و نقش کلیدی استان فارس در صادرات گندم و آرد در سال اقتصاد مقاومتی مدیرعامل شرکت آرد خوشه فارس، با بیان اینکه استان فارس تنها استان کشور است که توانسته این جایگاه را در ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
عرضه گسترده گندم در دریای سیاه و نیز تقاضای بالای صادراتی، منجر به کاهش قیمت گندم در بازارهای آتی گردید. شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در 14 آگوست، ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
برداشت فصلی گندم سخت قرمز بهاری، منجر به کاهش قیمت گندم در بازار آتی مینیاپولیس   MGEXگردید. همچنین، برداشت گسترده محصولات در روسیه و اوکراین، باعث کاهش قیمت در بازارهای آتی شیکاگو و کانزاس ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
به دلیل گزارشات درباره ی برداشت وسیع محصولات گندم در روسیه و اوکراین، قیمت گندم در بازارهای آتی این هفته نیز، کاهش یافت. همچنین، انجام برداشت فصلی گندم سخت قرمز بهاری باعث تشدید ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
خبرهای مربوط به تولید گندم بالاتر از حد معمول در روسیه و اوکراین در این هفته منجر به کاهش قیمت گندم در بازارهای آتی گردید. شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات بر اساس گزارش وزارت ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
این هفته قیمت گندم در بازار های آتی CBOT شیکاگو و KCBT کانزاس، به دلیل اتمام برداشت محصولات در نیمه جنوبی آمریکا، کاهش یافت؛ اما وخیم تر شدن شرایط تولید محصولات گندم قرمز ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
طبق آخرین گزارش وزارت کشاورزی آمریکا که به تازگی ارائه شده است، تولید گندم در آمریکا در سال 2017/18 در حال کاهش است. لازم به ذکر است که کاهش تخمین زده شده در ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
قیمت گندم در بازارهای آتی به دلیل وخیم تر شدن وضعیت محصولات در حال کشت در دشت های شمالی آمریکا، افزایش یافت. همچنین، نگرانی ها درباره ی شرایط آب و هوایی گرم و خشک ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
با توجه به نامساعد بودن وضعیت محصولات در حال کشت و نیز کاشت گندم بهاری کم تر از میزان پیش بینی شده در کانادا و آمریکا، قیمت گندم در بازار آتی مینیاپولیس MGEX ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
گزارش ها درباره ی وخیم شدن شرایط تولید محصولات بهاری،  منجر به ادامه روند افزایش قیمت گندم در بازار آتی مینیاپولیس MGEX گردید. تقاضا برای محصولات فصلی و نیز تقاضای بالا برای صادرات، منجر ... ادامه مطلب
 
بازارهای آتی
شرایط کشت محصولات بهاری در حال تولید، این هفته به کم ترین میزان خود، طی 30 سال گذشته رسید. این امر موجب شد که قیمت گندم در بازار آتی MGEX، به بالاترین میزان ... ادامه مطلب
 
افتخار صادرات نخستین محموله گندم پس از سال ها توسط شرکت آرد خوشه فارس
مهرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت آرد خوشه فارس، گفت: ارسال محموله  35 هزار تنی گندم به عمان، شروع خوبی برای شناساندن ... ادامه مطلب