10 شهریور 1397

شرکت آرد خوشه فارس پیشتاز استفاده از کیسه های پارچه ای جایگزین کیسه های نایلونی شد

طرح جایگزینی کیسه های پارچه ای بجای پلاستیکی در نانوایی‌های شیراز اجرا شد

شرکت آرد خوشه فارس پیشتاز استفاده از کیسه های پارچه ای جایگزین کیسه های نایلونی شد.

این طرح در راستای کاهش استفاده از کیسه های نایلونی اجرا شده و هدف مهم آن نیز ارتقاء سلامت شهروندان و همچنین کمک به حفظ  محیط زیست می باشد.

در حال حاضر این کیسه های نخی در نانوایی‌های سطح شهر شیراز توزیع شده و مردم می توانند نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

طی تحقیق و بررسی کارشناسان حوزه سلامت؛ زمانی که نان داغ داخل کیسه پلاستیکی قرار می گیرد پلی اتلین موجود در کیسه با نان ترکیب شده که در پی آن انواع بیماریها، سرطان ها و امراض گوارشی را به همراه دارد.

از معایب دیگر کیسه های پلاستیکی در حوزه محیط زیست این است که کیسه ها برای تجزیه شدن در طبیعت  500 سال زمان می برد و این در حالی است که کیسه های پارچه ای از نخ طبیعی بدون مواد نفتی، پلاستیکی و شیمیایی تولید شده اند که به راحتی در طبیعت قابل تجزیه اند و مطابق با استانداردهای محیط زیست می باشند.