بازارهای آتی

طبق آخرین گزارش وزارت کشاورزی آمریکا که به تازگی ارائه شده است، تولید گندم در آمریکا در سال 2017/18 در حال کاهش است. لازم به ذکر است که کاهش تخمین زده شده در این گزارش، از پیش بینی ها و انتظارات بازرگانان و تجار گندم بسیار کم تر بوده است. بنابراین، بر خلاف هفته های گذشته، این هفته قیمت گندم در بازارهای آتی کاهش یافت.

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در  10جولای، برداشت محصولات گندم زمستانی 67% تکمیل شده، که نسبت به میانگین 5 سال گذشته که این میزان 65% بوده است، افزایش یافته است.

تولید 35% از محصولات گندم بهاری در شرایط خوب تا عالی گزارش شده است که نشان دهنده ی 2% کاهش نسبت به هفته پیش می باشد. تولید 39% از محصولات بهاری نیز در شرایط بد تا خیلی بد می باشد. لازم به ذکر است گزارش ها درباره ی شرایط آب و هوایی در آمریکا، نشاندهنده ی وخیم تر شدن شرایط خشکسالی در دشت های شمالی آمریکا می باشد. میانگین دمای هوا، بین 4 تا 10 درجه بالای دمای نرمال می باشد که موجب بدتر شدن شرایط خشکسالی گردیده است. پیش بینی آب و هوا نیز حاکی از  تداوم این شرایط می باشد.

تولید 66% از محصولات گندم معمولی فرانسوی، در شرایط خوب تا عالی گزارش شده است که این میزان نسبت به هفته گذشته،  بدون تغییر مانده است. برداشت محصولات در این هفته 29%  تکمیل شده است که نسبت به هفته گذشته که این میزان، 6% بوده است، افزایش قابل توجهی یافته است.

بر اساس گزارشات، کاشت 79%  از محصولات گندم آرژانتینی تکمیل شده است که این مقدار نسبت به هفته گذشته 6% افزایش یافته و نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است. همچنین، به دلیل وقوع سیل در دو ناحیه بزرگ تولید گندم در آرژانتین، تخمین ها نشاندهنده ی کاهش زمین های زراعی قابل کشت به میزان 2%  نسبت به پیش بینی های قبلی، می باشد.

نرخ دلار

شاخص دلار به  95.62 تنزل یافت، که این میزان نشان دهنده ی کاهش  این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار این شاخص برابر با  96.01بوده است، می باشد.

مناقصه

یک شرکت مصری، 55,000 تن گندم روسی با قیمت 219.50 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f برای تاریخ حمل 10-20 آگوست از شرکت های AOS و friends خریداری کرده است. این شرکت همچنین، 60,000 تن گندم روسی با قیمت 219.92 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f برای همان تاریخ حمل، از شرکت Alegrow خریداری کرده است. مجموع خرید این شرکت، 115,000 تن گندم روسی می باشد.

عراق 50,000 تن گندم از مبدا استرالیا با شرایط c&f  با قیمت 318.77 دلار به ازای هر تن، خریداری کرده است.

بنگلادش یک مناقصه برای خرید 50,000 تن گندم برگزار کرده است که که تاکنون پایین ترین قیمت پیشنهادی 259.57 دلار با شرایط c&f  بوده است.

یک شرکت از تونس یک مناقصه برای خرید 42,000 تن گندم آسیابانی نرم از مبداهای اختیاری به صورت دو محموله 25,000 تنی و 17,000 تنی برای تاریخ حمل 1 – 30 سپتامبر برگزار کرده است. آخرین مهلت این مناقصه، 14 جولای می باشد.

واردکنندگان اندونزی، 55,000 تن گندم با 11.5% پروتئین،  از مبدا دریای سیاه با قیمت 217 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f برای تاریخ حمل سپتامبر/اکتبر خریداری کرده اند.

وزارت کشاورزی ژاپن، 93,765 تن گندم دامی از مبدا استرالیا/آمریکا از طریق برگزاری مناقصه خریداری کرده است.

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن

قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.