بازارهای آتی

این هفته قیمت گندم در بازار های آتی CBOT شیکاگو و KCBT کانزاس، به دلیل اتمام برداشت محصولات در نیمه جنوبی آمریکا، کاهش یافت؛ اما وخیم تر شدن شرایط تولید محصولات گندم قرمز سخت زمستانی و نیز تقاضای بالا برای صادرات، منجر به افرایش قیمت گندم در بازار آتی MGEX مینیاپولیس گردید.

 

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در 17 جولای، برداشت محصولات گندم زمستانی 75% تکمیل شده، که نسبت به میانگین 5 سال گذشته که این میزان 73% بوده است، افزایش یافته است.

تولید 34% از محصولات گندم بهاری در شرایط خوب تا عالی گزارش شده است که نشان دهنده ی 1% کاهش نسبت به هفته پیش می باشد. تولید 41% از محصولات بهاری نیز در شرایط بد تا خیلی بد می باشد.

تولید 66% از محصولات گندم معمولی فرانسوی، در شرایط خوب تا عالی گزارش شده است که این میزان نسبت به هفته گذشته،  بدون تغییر مانده است. برداشت محصولات در این هفته 63%  تکمیل شده است که نسبت به هفته گذشته حدود 40% افزایش یافته است.

بر اساس گزارشات، کاشت 82%  از محصولات گندم آرژانتینی تکمیل شده است که این مقدار نسبت به هفته گذشته 3% افزایش یافته و  نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است.

گزارشات حاکی از شرایط آب و هوایی گرم و خشک در کانادا می باشد که منجر به ضرر زدن به محصولات  در این کشور  شده است.

شرایط آب و هوایی

بر اساس گزارشات، شرایط خشکسالی منجر به از بین رفتن محصولات در سرتاسر دشت های شمالی آمریکا شده است. این هفته، طوفان هایی در این ناحیه رخ داد، اما ریزش باران به صورت پراکنده بوده و به مقدار بسیار کمی منجر به بهبود وضعیت رطوبت خاک شده است. همچنین، پیش بینی ها حاکی از تداوم خشکسالی در ماه آگوست نیز می باشد.

 

نرخ دلار

شاخص دلار به  94.15 تنزل یافت، که این میزان نشان دهنده ی کاهش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار این شاخص برابر با  95.15بوده است، می باشد.

مناقصه

یک شرکت تونسی، 42,000 تن گندم آسیابانی نرم از مبداهای اختیاری برای تاریخ حمل 30-1 سپتامبر طی دو محموله یکی 25,000 تن با قیمت 204.97 دلار به ازای هر تن و دیگری 17,000  تن با قیمت 208.29 دلار به ازای هر تن خریداری کرده است. لازم به ذکر است که هر دو محموله با شرایط c&f خریداری شده اند.

یک شرکت از یونان 300,000 تن گندم( 120,000 تن گندم روسی، 120,000 تن گندم رومانیایی  و 60,000 تن گندم فرانسوی) با محدوده قیمتی219.60  تا 220.85 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f از بازرگانان مختلف برای تاریخ حمل 31-21 آگوست خریداری کرده است.

یک شرکت اردنی یک مناقصه ی بین المللی برای خرید 100,000 تن گندم آسیابانی سخت از مبداهای اختیاری با تاریخ آخرین مهلت 19جولای برگزار کرده است.

وزرات کشاورزی ژاپن درصدد خرید 89,443 تن گندم دامی از مبدا های آمریکا/استرالیا می باشد.

عراق یک مناقصه بین المللی برای خرید 50,000 تن گندم آسیابانی سخت از مبداهای آمریکا/کانادا/استرالیا با تاریخ آخرین مهلت 6 آگوست برگزار کرده است.

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن

قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.