01 شهریور 1396

گزارش غلات هفته اول شهریور 1396

بازارهای آتی

عرضه گسترده گندم در دریای سیاه و نیز تقاضای بالای صادراتی، منجر به کاهش قیمت گندم در بازارهای آتی گردید.

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در 14 آگوست، برداشت  97%از محصولات گندم زمستانی تکمیل شده که این مقدار نشان دهنده یک درصد افزایش نسبت به میانگین پنج سال گذشته می باشد. بر اساس این گزارش، تولید 33% از محصولات گندم بهاری، در شرایط خوب تا عالی ارزیابی شده است که نسبت به هفته گذشته، یک درصد افزایش یافته است. تولید 42% از محصولات بهاری در شرایط بد تا خیلی بد می باشد.

برداشت محصولات بهاری  40% تکمیل گردیده است که این مقدار، در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته 5% افزایش یافته است.

در کانادا، بارش باران منجر به ایجاد کندی در فرآیند برداشت گردیده است . برداشت محصولات گندم زمستانی، 50% تکمیل شده است که نسبت به هفته گذشته که این میزان 31% بوده است، افزایش یافته است. برداشت گندم دوروم 3% تکمیل شده و برداشت گندم بهاری نیز  به تازگی آغاز گردیده است.

بر اساس گزارشات رویترز، ریزش باران در آلمان و بریتانیا که به ترتیب دومین و سومین تولید کننده ی بزرگ گندم در اتحادیه اروپا می باشند، منجر به تاخیر در برداشت شده است.

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی روسیه، برداشت گندم در روسیه 49% تکمیل شده است که نسبت به هفته گذشته 10% افزایش یافته است.

در آرژانتین، کاشت محصولات گندم تقریبا تکمیل گردیده است. بارش باران در جنوب غربی این کشور، از کاشت 50,000 هکتار گندم جلوگیری کرده است.

شرایط آب و هوایی

گزارشات نشاندهنده ی ریزش باران در بخش گسترده ای از آمریکا بوده است که این امر موجب بهبود شرایط رطوبت خاک در دشت های جنوبی آمریکا گردیده که کاشت محصولات گندم زمستانی در سپتامبر در این منطقه، آغاز خواهد شد.  بارش باران بر دشت های شمالی آمریکا، از طرفی باعث بهبود شرایط محصولات در حال کشت شده است و از طرفی برداشت محصولاتی که آماده برداشت هستند را در بسیاری از مناطق به تاخیر انداخته است.

نرخ دلار

شاخص دلار در این هفته  93.58  می باشد، که این میزان نشان دهنده ی افزایش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار این شاخص برابر با  93.40بوده است، می باشد.

مناقصه

یک شرکت مصری 355,000 تن گندم با محدوده قیمتی  207.40 تا  210.23دلار به ازای هر تن با شرایط c&f برای تاریخ حمل 20-30  سپتامبر خریداری کرده است. لازم به ذکر است که از این مقدار گندم خریداری شده، 295,000 تن گندم روسی و 60,000 تن گندم اوکراینی می باشد.

یک شرکت از عربستان سعودی، یک مناقصه برای خرید 480,000 تن گندم آسیابانی سخت برگزار کرده است.

یک شرکت از تونس، 100,000 تن گندم آسیابانی طی  4محموله 25,000 تنی با محدوده قیمتی  190.99 تا  193.74دلار به ازای هر تن با شرایط c&f برای تاریخ حمل سپتامبر/اکتبر خریداری کرده است.

کشور بلغارستان  433,650 تن گندم به اسپانیا، ایتالیا و جیبوتی صادر کرده است.

یک شرکت از کره جنوبی،  65,000تن گندم دامی با قیمت 196 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f با 1.25 دلار اضافه بها(surcharge ) به ازای هر تن برای هزینه حمل اضافی برای تاریخ حمل نوامبر خریداری کرده است.

کشور عراق، مناقصه ای را که برای خرید 50,000 تن گندم از مبدا آمریکا/کانادا/استرالیا برگزار کرده بود را تجدید کرد. تاریخ اخرین مهلت مناقصه تمدید شده، 24 آگوست می باشد.

یک شرکت از تایوان، مناقصه ای جهت خرید 98,850 تن گندم درجه یک آسیابانی از مبدا آمریکا با تاریخ آخرین مهلت 16 آگوست برگزار کرده است.

یک شرکت از اردن، یک مناقصه برای خرید 100,000 تن گندم آسیابانی سخت با تاریخ آخرین مهلت 16 آگوست برگزار کرده است.

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن

قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.