15 شهریور 1396

گزارش غلات هفته سوم شهریور 1396

بازارهای آتی

تقاضای بالای صادراتی و کاهش نرخ دلار، منجر به  افزایش قیمت گندم در بازارهای آتی شیکاگو CBOT و کانزاس KCBT شد.برداشت فصلی محصولات منجر به کاهش قیمت در بازار آتی مینیاپولیس MGEX گردید.

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در 28 آگوست،  برداشت محصولات بهاری  76% تکمیل گردیده است که این مقدار، در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته 10% افزایش یافته است. لازم به ذکر است که آب و هوای خشک باعث پیشرفت روند برداشت شده است.

مقدار محصولات گندم در کانادا به غیر از گندم دوروم، در سال 2017/18 نسبت به سال 2016/17، 10% کاهش یافته است، این کاهش به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی هنگام رشد محصولات و نیز زمان برداشت محصولات، رخ داده است. همچنین، به نظر می رسد که تولید گندم دوروم در کانادا، نسبت به سال گذشته 50% کاهش یابد، علت این امر، کاهش چشمگیر میزان نواحی ای که محصولات در آن کاشته می شوند و نیز کاهش برداشت می باشد. لازم به ذکر است در این هفته آب و هوای گرم و خشک در کانادا، شرایط مطلوبی را جهت برداشت محصولات فراهم کرده است. برداشت محصولات زمستانی  98% تکمیل گردیده که نسبت به هفته گذشته 15% افزایش یافته است. برداشت محصولات گندم بهاری نیز، 14% تکمیل شده که نشاندهنده ی 4% افزایش نسبت به هفته گذشته می باشد. برداشت گندم دوروم، 32% تکمیل گردیده که نسبت به هفته پیش 18% افزایش یافته است.

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی روسیه، برداشت گندم در روسیه 62% تکمیل گردیده است.

در آرژانتین، ریزش شدید باران و وقوع سیل، رشد محصولات در حال کشت را در 34% از نواحی ای محصولات در آن ها کاشته شده است، با تهدید جدی روبرو کرده است.

نرخ دلار

شاخص دلار در این هفته  92.55  می باشد، که این میزان نشان دهنده ی کاهش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار این شاخص برابر با  92.74بوده است، می باشد.

مناقصه

یک شرکت الجزایری، 590,000 تن گندم آسیابانی از مبداهای فرانسه/ناحیه بالتیک/ امریکا با محدوده قیمتی 200 تا  200.75 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f خریداری کرده است.

یک شرکت تونسی 75,000 تن گندم نرم آسیابانی از مبداهای اختیاری طی سه محموله 25,000 تنی از دو شرکت  Cofco و Dreyfus خریداری کرده است. قیمت گندم خریداری شده از شرکت Cofco،190.44  و 191.44 دلار به ازای هر تن با شرایط  c&f و قیمت گندم خریداری شده از شرکت Dreyfus ، 191.98 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f می باشد. همان شرکت تونسی، مناقصه ای دیگر نیز برای خرید 100,000 تن گندم نرم آسیابانی برگزار کرده است. این خرید طی دو محموله 25,000 تنی و یک محموله 50,000 تنی انجام شده است. این شرکت، محموله های 25,000 تنی را با قیمت های 193.12 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f برای تاریخ حمل 1  نوامبر  و 193.73 دلار با شرایط c&f برای تاریخ حمل 25 دسامبر خریداری کرده است. محموله ی 50,000 تنی خریداری شده، برای تاریخ حمل نوامبر با قیمت 193.5 دلار به ازای هر تن انجام شده است.

یک شرکت از اردن مناقصه ای جهت خرید 100,000 تن گندم آسیابانی سخت، با تاریخ آخرین مهلت 6  سپتامبر برگزار کرده است.

یک شرکت مصری 295,000 تن گندم(  235,000تن گندم روسی و 60,000 تن گندم قزاقستانی) برای تاریخ حمل 1-10 اکتبر با محدوده قیمتی 200.40  تا 202.13 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f ، از طریق برگزاری مناقصه بین المللی خریداری کرده است.

یک شرکت از کره جنوبی 68,000 تن گندم دامی از مبداهای اختیاری با قیمت 195.5 دلار -به اضافه 1.25 دلار به ازای هر تن هزینه مازاد (surcharge) برای هزینه های اضافی حمل-  با شرایط c&f برای تاریخ رسیدن به مبدا فوریه2018  خریداری کرده است.

وزارت کشاورزی ژاپن درصدد خرید 125,713 تن گندم دامی می باشد.

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن

قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.