11 آبان 1396

گزارش غلات هفته سوم آبان 1396

بازارهای آتی

خشکسالی در استرالیا و نیز افزایش نگرانی ها درباره ی کیفیت محصولات آرژانتین باعث افزایش قیمت گندم در بازارهای آتی گردید.

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی امریکا در 22 اکتبر، کاشت محصولات گندم زمستانی در آمریکا، 75% تکمیل شده که نسبت به میانگین 5 سال گذشته در زمان مشابه ، 5% کاهش یافته است.

بر اساس گزارشات، برداشت محصولات در کانادا تکمیل شده است. میزان تولید محصولات درنواحی مختلف بر اساس تاریخ بذرپاشی و سطح رطوبت متفاوت می باشد، اما به طور کلی میزان تولید، با میانگین 10 سال گذشته برابر می باشد.

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی روسیه برداشت محصولات گندم 99% تکمیل شده است.

بر اساس گزارش رویترز، کاشت گندم در اوکراین 94% تکمیل شده است.

بر اساس گزارشات، برداشت گندم در آرژانتین 3% تکمیل شده است. 55% از محصولات در حال کشت در شرایط خوب تا عالی، 22% در شرایط متوسط و  18% در شرایط بد یا خیلی بد می باشد.

نرخ دلار

شاخص دلار در این هفته 94.84 می باشد، که این میزان نشان دهنده ی افزایش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار آن برابر با 93.70 بوده است، می باشد.

مناقصه

اتیوپی مناقصه ای برای خرید 400,000 تن گندم آسیابانی برگزار کرده است که برای این مناقصه، شش قیمت پیشنهاد شده است که کم ترین قیمت پیشنهادی با شرایط بسته بندی شده و تحویل در اتیوپی 300 دلار به ازای هر تن بوده است.

کره جنوبی 69,000 تن گندم دامی برای تاریخ رسیدن به مقصد فوریه با قیمت 205 دلار به ازای هر تن خریداری کرده است.

یک شرکت از ترکیه مناقصه ای برای 150,000 تن گندم آسیابانی با سطح پروتئین 13% برگزار کرده است که از این میزان موفق به خرید 110,000 تن با محدوده قیمتی 229-235 دلار به ازای هر تن شده است.

الجزایر این هفته مناقصه ای برای خرید 250,000 تن گندم دوروم برگزار کرد و شایعاتی درباره ی انجام این خرید از مبدا مکزیک و با قیمت 290-294 دلار به ازای هر تن وجود دارد.

یک شرکت از عربستان سعودی مناقصه ای برای خرید 475,000 تن گندم برای تاریخ تحویل ماه دسامبر/ژانویه برگزار کرده است.

آسیابانان ویتنامی 30,000 تن محصول جدید گندم استرالیا را برای تاریخ رسیدن به مقصد ماه دسامبر با قیمت 252 دلار به ازای هر تن خریداری کرده اند.

اردن 50,000 تن گندم آسیابانی با قیمت 229 دلار به ازای هر تن برای تاریخ تحویل ماه فوریه خریداری کرد.

قیمت های جهانی :