12 مهر 1396

گزارش غلات هفته سوم مهر 1396

بازارهای آتی

قیمت گندم این هفته به دلیل تخمین وزارت کشاورزی آمریکا در مورد تولید گندم بهاری به میزان بیشتر از پیش بینی ها و نیز بارش باران در دشت های جنوبی آمریکا، کاهش یافت.

 

 

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

انتظار می رود که که کاشت محصولات گندم زمستانی در روسیه و اوکراین برابر با سال گذشته باشد.

پیش بینی ها نشان دهنده ی افزایش ناچیز تولید محصولات گندم در آرژانتین نسبت به سال گذشته می باشد. اگرچه، ریزش سنگین باران باعث بروز نگرانی هایی در مورد افت کیفیت و کاهش میزان برداشت شده است.

آب و هوای خنک و ریزش باران در غرب کانادا مانع تکمیل برداشت محصولات گندم بهاری گردیده است.

میزان تولید محصولات گندم در استرالیا بر اساس تخمین ها نسبت به سال گذشته 40% کاهش خواهد یافت. علت این امر بروز خشکسالی و تداوم آن در این ناحیه می باشد.

نرخ دلار

شاخص دلار در این هفته  93.07می باشد، که این میزان نشان دهنده ی افزایش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار این شاخص برابر با  92.14بوده است، می باشد.

مناقصه

بنگلادش از طریق معامله دولت با دولت، 200,000 تن گندم با قیمت 252  دلار به ازای هر تن با شرایط c&f خریداری کرده است.

دولت ژاپن مناقصه ای برای خرید 200,000 تن گندم دامی برگزار کرده است که تاکنون هیچ پیشنهاد قیمتی دریافت نکرده است.

 

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن

قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.