بازارهای آتی

به دلیل گزارشات درباره ی برداشت وسیع محصولات گندم در روسیه و اوکراین، قیمت گندم در بازارهای آتی این هفته نیز، کاهش یافت. همچنین، انجام برداشت فصلی گندم سخت قرمز بهاری باعث تشدید مضاعف کاهش قیمت گندم در بازار آتی مینیاپولیس MGEX گردید.
شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات
بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در 31 جولای، برداشت  88%از محصولات گندم زمستانی تکمیل شده  که این مقدار نشان دهنده ی دو درصد افزایش نسبت به میانگین پنج سال گذشته می باشد. بر اساس این گزارش، تولید 31% از محصولات گندم بهاری، در شرایط خوب تا عالی ارزیابی شده است که نسبت به هفته گذشته، دو درصد کاهش یافته است. تولید 43% از محصولات بهاری در شرایط بد تا خیلی بد می باشد.
برداشت محصولات بهاری  9% تکمیل گردیده است که این مقدار، در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته تغییری نکرده است.
برداشت محصولات گندم فرانسوی 91% تکمیل شده است که در مقایسه یا هفته گذشته، 6% افزایش یافته است.  
در کانادا، برداشت محصولات زمستانی، 6% تکمیل شده است که نسبت به سال گذشته که این میزان 10% بوده است، کاهش یافته است. دمای هوای بالا و کمبود باران منجر به نامساعد شدن شرایط رطوبت خاک گردیده است.
بر اساس گزارشات رویترز، برداشت گندم در اوکراین 77% تکمیل شده است.
بر اساس گزارش وزارت کشاورزی روسیه، برداشت گندم در روسیه 31% تکمیل شده است که در مقایسه با سال گذشته، این میزان تا حدی کاهش یافته است.
در آرژانتین، کاشت محصولات گندم 95% تکمیل شده است که این مقدار نسبت به هفته گذشته و نیز سال گذشته، افزایش یافته است.
نرخ دلار
شاخص دلار به  92.80 افزایش یافت، که این میزان نشان دهنده ی کاهش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار این شاخص برابر با  93.26بوده است، می باشد.


مناقصه
کشور اردن،50,000  تن گندم برای تاریخ حمل نیمه اول دسامبر با قیمت 226.5 دلار از شرکت CHS خریداری کرده است. این کشور، همچنین 100,000 تن گندم برای تاریخ حمل دسامبر/ ژانویه خریداری کرده است.

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن
قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.